• Dansk
  • English

Vordingborg

Abonnér på Kalender

Åbningstider

Uge

Her kan du booke en bibliotekar.

Skal du eller din gruppe i gang med informationssøgning i forbindelse med bachelorprojekt eller hovedopgave, er det muligt at bestille vejledningstid ved en bibliotekar. Vejledningen varer 30-60 minutter. Tilbuddet er henvendt til studerende og kursister ved UCSJ.

book en bi

Du kan få vejledning til følgende:

  • at opbygge en søgestrategi
  • at vælge relevanter databaser
  • at søge i konkrete databaser

Oplysninger vi skal bruge:

  • antal gruppemedlemmer
  • emne og evt. problemformulering
  • hvor du har søgt – og hvad du har du fået ud af dine søgninger?
  • Min. 2 dato ønsker

Vordingborg

Reoler Vordingborg

Bibliotekets telefonnr:  7248 3507

og ellers er I velkomne til at benytte CHAT-funktionen, som fremkommer, når I søger.

 

Biblioteket i Vordingborg ligger i B11, hvor vi betjener studerende, kursister, undervisere samt andre ansatte på lærer- og pædagoguddannelsen. Biblioteket samarbejder med Center for Undervisningsmidler (CFU) som ligger lige foran biblioteket.

Bibliotekets samling har hovedvægt på det pædagogiske, psykologiske, socialfaglige og fagdidaktiske område. Hertil kommer fagområderne dansk, matematik, historie, samfundsfag, natur/teknik og kristendomskundskab/religion. Endvidere rådes over en særsamling af litteratur på engelsk, især rettet mod internationale studerende.

Hvad vi ikke selv har her i Vordingborg, kan vi skaffe fra en af de 5 øvrige afdelinger i UCSJ via den daglige kørselsordning eller fra det øvrige biblioteksvæsen via den nationale kørselsordning.

 

Dear international students

As you might have noticed this database is not totally updated in english so whenever you have a question, do not hesitate: visit the library and we will help you!!

Or use our chat. It appears when you search the database. You may even chat with us on sundays from 2pm - 6 pm, and again from 7pm - 9 pm.

Or use my mail: jha@ucsj.dk or Annemettes: aha@ucsj.dk

best regards Annemette and Jette

Jette               Annemette

Jette Hansen                       Annemette Holst Andersen
Bibliotekar                          Bibliotekar
7248 1469                          7248 1465
jha@ucsj.dk                     aha@ucsj.dk